Barnutbildning

Vill du lära dig mer om barn eller hur det är att vara förälder? Förutom att följa mitt vardagsflöde så kan du skaffa dig insikter och specialkunskaper genom att förkovra dig i mitt samlade material:

Info till barnlösa
En serie bilder med utbildande text som syftar till att uppmärksamma den barnlöse på alla de små vardagsbestyr man kan räkna med att få uppleva en vacker dag som förälder. Detta är en absolut grundkurs i föräldraskap och igenkänning garanteras även för husdjursägare.

Annonser